Home

Contributie

Op de ledenvergadering van 13 dec 2017 is het volgende besloten:

+ De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,00
+ De tuinhuur blijft € 12,50 per are (100 m2) per jaar.

Elk lid is contributieplichtig, ongeacht de grootte van de tuin. De contributie moet gelijktijdig met de huur worden betaald. De huur gaat in op 1 november en eindigt op 31 oktober daarop volgend.

De contributie en tuinhuur kan na ontvangst van de rekening worden overgemaakt naar het IBAN rekeningnummer:
NL78RABO 0348 1245 70
t.n.v.  Volkstuinvereniging Biddinghuizen.

 

Download:
  Inschrijfformulier

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Sybit | Software op Maat © 2019 Volkstuinvereniging Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat